Object

Title: Отдалeнная гибридизация и полиплоидия в селекции смородины и крыжовника

Publication Details:

Պարբերականը հիմնադրվել է 2003 թ. փետրվարի 26-ին՝ Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի գիտական խորհրդի որոշմամբ, սկզբում՝ «Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի տեղեկագիր», այնուհետև՝ «Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի տեղեկագիր», «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» վերնագրերով: «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» գիտական պարբերականը ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից ներառված է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների արդյունքների ու դրույթների հրապարակման համար ընդունելի գիտական հանդեսների ցանկում: Պարբերականի նպատակը գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների ներկայացման և լուսաբանման միջոցով ագրարային ոլորտի խնդիրներին ուղղված գիտական լուծումներ առաջադրելն է: Հիմք ընդունելով պարբերականի մասնագիտական ուղղվածությունը, նպատակը և վերնագիրը բովանդակությանն առավել համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությունը՝ 2019 թ. մայիսի 16-ին համալսարանի գիտական խորհուրդը որոշել է այն վերանվանել «Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա», որը «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» պարբերականի իրավահաջորդն է: «Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերականը հրատարակվում է տարվա ընթացքում չորս անգամ՝ անգլերեն առանձին, հայերեն և ռուսերեն միասնական համարներով, յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ:

Journal or Publication Title:

Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա=Agriscience and Technology= Агронаука и технология

Date of publication:

2019

Volume:

2/66

ISSN:

2579-2822

Additional Information:

Բուչենկով Ի. Է., Ռիշկել Ի. Վ.

Other title:

Հեռավոր հիբրիդացումը և պոլիպլոիդիան հաղարջենու և կոկռոշենու սելեկցիայում ; Distant Hybridization and Polyploidy in the Currantand Gooseberry Selection

Corporate Creators:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Contributor(s):

Գլխավոր խմբագիր՝ Հ. Ս. Ծպնեցյան

Coverage:

68-71

Abstract:

Цель данного исследования – получить отечественные межродовые гибриды; оценить их морфологические, анатомические, биологические и хозяйственные признаки; выявить перспективные формы для дальнейшего использования на основе белорусских видов черной смородины и крыжовника. Межродовые реципрокные скрещивания смородины черной с крыжовником направлены на получение бесшипных и слабошиповатых форм крыжовника с высоким содержанием витаминов и устойчивых к почковому клещу, крупноплодных форм смородины черной. С целью преодоления стерильности амфигаплоидов, они были переведены на полиплоидный уровень методом колхицирования. Получены гибриды R. nigrum х Gr. reclinata с различным геномным составом․
Սույն ուսումնասիրության առաջնային խնդիրներն են հայրենական միջսերնդային հիբրիդների ստացումը, դրանց կազմաբանական, անատոմիական, կենսաբանական և տնտեսական բնութագրերի գնահատումը, ինչպես նաև հետագա օգտագործման համար սև հաղարջենու և կոկռոշենու բելառուսական տեսակների հիմքի վրա հեռանկարային ձևերի բացահայտումը։
Սև հաղարջենու և կոկռոշենու միջսերնդային փոխադարձ խաչասերումը կատարվել է վիտամինների բարձր պարունակությամբ կիսաանփուշ հաղարջենի և խոշորապտուղ, տզադիմացկուն կոկռոշենի ստանալու նպատակով։ Ամֆիգապլոիդների ստերիլությունը հաղթահարելու համար դրանք տեղափոխվել են տետրապլոիդ մակարդակի վրա՝ կոլխիցինով մշակման միջոցով։
The aim of the current research is to obtain domestic intergeneric hybrids, to assess their morphological, anatomical, biological and economic characteristics and to identify their perspective forms for further use based on the Belarusian varieties of black currant and gooseberry. Intergeneric reciprocal crossbreeding of black currant with gooseberry was aimed at the production of thornless and semi-thornless gooseberry with a high content of vitamins and large-fruited currant resistant to gall mite. To overcome the sterility of amphihaploids, they were transferred to tetraploid level by colchicination. Hybrids of R. nigrum x Gr. reclinata with different genomic composition have been bred.Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀԱԱՀ հիմնադրամ

Format:

pdf

Identifier:

oai:arar.sci.am:359262

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Object collections:

Last modified:

May 13, 2023

In our library since:

May 5, 2023

Number of object content hits:

23

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/388420

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information