Object structure

Publication Details:

Պարբերականը հիմնադրվել է 2003 թ. փետրվարի 26-ին՝ Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի գիտական խորհրդի որոշմամբ, սկզբում՝ «Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի տեղեկագիր», այնուհետև՝ «Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի տեղեկագիր», «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» վերնագրերով: «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» գիտական պարբերականը ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից ներառված է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների արդյունքների ու դրույթների հրապարակման համար ընդունելի գիտական հանդեսների ցանկում: Պարբերականի նպատակը գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների ներկայացման և լուսաբանման միջոցով ագրարային ոլորտի խնդիրներին ուղղված գիտական լուծումներ առաջադրելն է: Հիմք ընդունելով պարբերականի մասնագիտական ուղղվածությունը, նպատակը և վերնագիրը բովանդակությանն առավել համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությունը՝ 2019 թ. մայիսի 16-ին համալսարանի գիտական խորհուրդը որոշել է այն վերանվանել «Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա», որը «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» պարբերականի իրավահաջորդն է: «Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերականը հրատարակվում է տարվա ընթացքում չորս անգամ՝ անգլերեն առանձին, հայերեն և ռուսերեն միասնական համարներով, յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ:

Journal or Publication Title:

Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա=Agriscience and Technology= Агронаука и технология

Date of publication:

2019

Volume:

2/66

ISSN:

2579-2822

Additional Information:

Казарян Э. С., Тамоян А. С.

Title:

Խաղողագինեգործական արտադրանքի շուկան և տնտեսական նշանակությունը Հայաստանում

Other title:

Рынок виноградо-винодельческой продукции и его экономическое значение в Армении ; Vine and Wine-Making Product Market and Its Economic Relevance in the Republic of Armenia

Creator:

Ղազարյան, Է. Ս. ; Թամոյան, Հ. Ս.

Corporate Creators:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Contributor(s):

Գլխավոր խմբագիր՝ Հ. Ս. Ծպնեցյան

Subject:

Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես

Uncontrolled Keywords:

խաղողագործություն ; գինեգործություն ; վերամշակում ; գնագոյացում ; արտահանում ; ներկրում ; ինքնաբավություն ; սպառում ; իրացում

Coverage:

42-45

Abstract:

Գինու և գինեգործական արտադրանքի շուկայի, դրա տնտեսական նշանակության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2014-2017 թթ. Հայաստանի Հանրապետության ներքին շուկայում արտադրանքի սպառման ծավալները գործնականում եղել են անփոփոխ, իսկ արտահանման տեմպերն աճել են: Համաշխարհային գինեգործական տեխնիկայի արդի պայմաններում Հայաստանը, վարելով պետական նպատակաուղղված քաղաքականություն, գինու համաշխարհային շուկայում որոշակի դիրք գրավելու մեծ հնարավորություն ունի։
Анализ рынка вина и винодельческой продукции и его экономической значимости показывает, что в период с 2014 по 2017 годы объемы потребления продукции на внутреннем рынке Республики Армения были практически постоянны, а темпы ее экспорта возрастают. В современных условиях мировой винодельческой техники Армения, руководствуясь целенаправленной государственной политикой, имеет большие возможности занять определенную позицию на мировом рынке вина.
The analyses of Vine and Wine-Making product market and its economic relevance indicate that within 2014 and 2017 the sizes of product consumption in internal market of the Republic of Armenia are almost constant, while its exportation rate is increasing. In the current state of world wine-making techniques. Armenia has a great opportunity to take a specific position in the world wine market under the guidance of targeted state policy.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀԱԱՀ հիմնադրամ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան