Object structure

Publication Details:

Պարբերականը հիմնադրվել է 2003 թ. փետրվարի 26-ին՝ Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի գիտական խորհրդի որոշմամբ, սկզբում՝ «Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի տեղեկագիր», այնուհետև՝ «Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի տեղեկագիր», «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» վերնագրերով: «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» գիտական պարբերականը ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից ներառված է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների արդյունքների ու դրույթների հրապարակման համար ընդունելի գիտական հանդեսների ցանկում: Պարբերականի նպատակը գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների ներկայացման և լուսաբանման միջոցով ագրարային ոլորտի խնդիրներին ուղղված գիտական լուծումներ առաջադրելն է: Հիմք ընդունելով պարբերականի մասնագիտական ուղղվածությունը, նպատակը և վերնագիրը բովանդակությանն առավել համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությունը՝ 2019 թ. մայիսի 16-ին համալսարանի գիտական խորհուրդը որոշել է այն վերանվանել «Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա», որը «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» պարբերականի իրավահաջորդն է: «Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերականը հրատարակվում է տարվա ընթացքում չորս անգամ՝ անգլերեն առանձին, հայերեն և ռուսերեն միասնական համարներով, յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ:

Journal or Publication Title:

Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա=Agriscience and Technology= Агронаука и технология

Date of publication:

2019

Volume:

2/66

ISSN:

2579-2822

Title:

Էլեկտրոնային կառավարման զարգացման մակարդակը Հայաստանում

Group publication title:

Минасян А. А. , Алексанян А. Г.

Other title:

Уровень развития электронного управления в Армении ; E-Governance Development Level in Armenia

Creator:

Մինասյան, Ա. Ա. ; Ալեքսանյան, Ա. Գ.

Corporate Creators:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Contributor(s):

Գլխավոր խմբագիր՝ Հ. Ս. Ծպնեցյան

Subject:

Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես

Uncontrolled Keywords:

էլեկտրոնային կառավարում ; տեղեկատվական տեխնոլոգիա ; պետական ծառայություն ; ինտերնետ ; կառավարման համակարգ

Coverage:

50-53

Abstract:

Արդի շուկայական տնտեսությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները գործնականում թափանցել են բոլոր ոլորտներ՝ ապացուցելով իրենց արդյունավետությունը: Այսօր դրանք կարևոր դեր են խաղում ժամանակակից պետական կառույցներում՝ ձևավորելով կառավարման նոր` էլեկտրոնային համակարգ: Չնայած Հայաստանում արդեն իսկ մեկնարկել է էլեկտրոնային կառավարման ներդրման գործընթացը, սակայն դեռևս անհրաժեշտ են մի շարք միջոցառումներ` դրանց բարձր արդյունավետությունն ապահովելու և ոլորտում առկա խնդիրները լուծելու համար:
В современной рыночной экономике информационные технологии проникли практически во все сферы деятельности, доказав свою эффективность. На сегодняшний день современные информационные технологии играют важную роль в системе государственного управления, формируя новую – электронную версию управления. И хотя в Армении процесс внедрения электронного управления можно считать уже начатым, тем не менее, необходимо осуществить ряд мер для обеспечения высокого уровня его эффективности и решения проблем в этой области.
In the modern market economy information technologies are of paramount importance in all activity areas due to their substantiated effectiveness. Nowadays IT plays an important role in the state system forming new electronic management versions. Currently the process of introducing e-governance in Armenia can be considered as already launched, but it is still necessary to take appropriate measures to ensure its high efficiency and solve problems in this area.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀԱԱՀ հիմնադրամ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան