Object structure

Publication Details:

Պարբերականը հիմնադրվել է 2003 թ. փետրվարի 26-ին՝ Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի գիտական խորհրդի որոշմամբ, սկզբում՝ «Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի տեղեկագիր», այնուհետև՝ «Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի տեղեկագիր», «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» վերնագրերով: «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» գիտական պարբերականը ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից ներառված է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների արդյունքների ու դրույթների հրապարակման համար ընդունելի գիտական հանդեսների ցանկում: Պարբերականի նպատակը գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների ներկայացման և լուսաբանման միջոցով ագրարային ոլորտի խնդիրներին ուղղված գիտական լուծումներ առաջադրելն է: Հիմք ընդունելով պարբերականի մասնագիտական ուղղվածությունը, նպատակը և վերնագիրը բովանդակությանն առավել համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությունը՝ 2019 թ. մայիսի 16-ին համալսարանի գիտական խորհուրդը որոշել է այն վերանվանել «Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա», որը «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» պարբերականի իրավահաջորդն է: «Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերականը հրատարակվում է տարվա ընթացքում չորս անգամ՝ անգլերեն առանձին, հայերեն և ռուսերեն միասնական համարներով, յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ:

Journal or Publication Title:

Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա=Agriscience and Technology= Агронаука и технология

Date of publication:

2019

Volume:

2/66

ISSN:

2579-2822

Additional Information:

Тамоян А. С.

Title:

Խաղողագործության վիճակը և զարգացման միտումները ՀՀ Վայոց ձորի մարզում

Other title:

Состояние и тенденции развития виноградарства в Вайоцдзорском марзе РА ; The State and Development Trends of Viticulture in Vayots Dzor Marz of RA

Creator:

Թամոյան, Հ. Ս.

Corporate Creators:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Contributor(s):

Գլխավոր խմբագիր՝ Հ. Ս. Ծպնեցյան

Subject:

Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես

Uncontrolled Keywords:

խաղողագործություն ; խաղողի սորտ ; բնակլիմայական պայմաններ ; խաղողի այգետարածք ; համախառն բերք ; բերքատվություն

Coverage:

38-41

Abstract:

Հոդվածում ներկայացված են Վայոց ձորի մարզում խաղողագործության ներուժի և զարգացման միտումները: ՈՒսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 2002-2017 թթ. խաղողի այգիների տարածքներն ավելացել են 1,8 անգամ: Մեր գնահատմամբ՝ այդ բարձր ցուցանիշը վկայում է մարզի մեծ ներուժի մասին, ինչը կարող է խաղողագործության հետագա զարգացման կարևոր նախադրյալ դառնալ: Վայոց ձորի մարզն այդ առումով զգալի ներուժ ունի, որը դեռ մնում է չիրացված:
Статья посвящена выявлению потенциала и тенденций развития виноградарства в Вайоцдзорском марзе. Исследования показывают, что за период с 2002 по 2017 гг. площади виноградников увеличились в 1.8 раза, и этот рост имел устойчивую динамику. По нашей оценке, этот высокий показатель свидетельствует о большом потенциале области и может стать важной предпосылкой для дальнейшего развития виноградарства. Вайоцдзорский марз в этом аспекте располагает весомым потенциалом, который всё еще остаётся нереализованным.
The article is devoted to the identification of the development trends for viticulture in Vayots Dzor marz. Studies indicate that during the period of 2012-2017, the area of vineyards increased in 1.8 times, and this growth shows a stable dynamic tendency. According to our estimations, this is a high indicator, which can serve as an important prerequisite for the further development of viticulture. Vayots Dzor marz has a sound potential in viticulture that remains still unused.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀԱԱՀ հիմնադրամ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան