Object

Title: Հնդեվրոպական շերտի բառերը Սյունիք-Արցախ բարբառային բառապաշարում

Publication Details:

2019թ.-ից խմբագրությունը գտնվում է Ստեփանակերտում, տպագրվում է Երևանում:

Journal or Publication Title:

Դպրատուն: Գիտական հոդվածների ժողովածու=Дпратун: Сборник научных статей=Dpratun: Collection of scientific articles

Date of publication:

2021

Volume:

1 (11)

Additional Information:

Кумунц Мгер, Kumunts Mher

Other title:

Индоевропейские слова в лексике Сюникско-Арцахского диалекта (Пространственные отношения: место, форма, размер о нескольких словахтематической группы) ; Words of Indo-European Layer in Syunik-Artsakh Dialectal Vocabulary (Expanding relations: place, shape, size around a few words in the thematicgroup)

Remainder of title:

(«Տարածական հարաբերություններ՝ տեղ, ձև, չափ» թեմատիկ խմբի մի քանի բառերի շուրջ)

Corporate Creators:

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարան

Abstract:

Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքի բառապաշարում պահպանվել են բազմաթիվ բառեր, որոնք ծագում են հնդեվրոպական մայր լեզվից: Բնիկ բառերը բավականին շատ են տարածական հարաբերություններ արտահայտող թեմատիկ խմբում: Առանձնապես քննված են յատակ < ատակ, կուլօնձ > կըլօնդրակ, թաղել > թըղ-աղ-ուսկ, օնջ և քյու նջ, սայր-սէռ, կյու ն բառերը, որոնք հնչյունական և իմաստային աղերսներ ունեն հնդեվրոպական լեզվի համապատասխան ձևերի հետ: Փաստորեն՝ հազարամյակներ առաջ Կուր-Արաքս հովտում ձևավորված և մինչև օրս պահպանված Սյունիք-Արցախ բարբառախմբում պահպանվել են բառային հնագույն ձևեր, որոնք կարող են հարուստ տեղեկություններ հաղորդել պատմահամեմատական լեզվաբանությանը:
Многие слова из индоевропейского родного языка сохранились в лексике Сюникско-Арцахского диалекта. Родных слов довольно много в тематической группе, выражающей пространственные отношения. Особо исследованы слова յատակ (ятак) < ատակ (атак), կուլօնձ (кулондз) > կըլօնդրակ (клондрак), թաղել (тахел) > թըղ-աղ-ուսկ (тых-ах –уск), օնջ (ондж) и քյու նջ (кюндж), սայր-սէռ (сайр-сер), կյու ն (кюн), имеющие фонетико-семантическое сходство с соответствующими формами индоевропейского языка. Фактически, Сюникско-Арцахская диалектная группа, сформировавшаяся тысячи лет назад в долине Кура-Аракса и сохранившаяся до сих пор, сохраняет древние словесные формы, которые могут предоставить богатую информацию для историко- сравнительной лингвистики.
Many words derived from the Indo-European mother language have been preserved in the vocabulary of the Syunik-Artsakh dialectal area. There are quite native words in the thematic group which are express expanding relations. The words յատակ (yatak) < ատակ (atak), կուլօնձ (kulondz) > կըլօնդրակ (kylondrak), թաղել (taghel) > թըղ- աղ-ուսկ (tygh-agh-usk), օնջ (ondj) and քյու նջ (qiundj), սայր-սէռ (sair-ser), կյու ն (kiun) are especially examined and have phonetic-semantic similarities with the corresponding forms of the Indo-European language. In fact, the Syunik-Artsakh dialect group, formed thousands of years ago in the Kur-Araks valley and still preserved, have ancient verbal forms that can provide rich information to historical-comparative linguistics.


Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն

Format:

pdf

Extent:

էջ 56-61

Identifier:

oai:arar.sci.am:316349

Language:

hy

Object collections:

Last modified:

May 13, 2023

In our library since:

Apr 30, 2022

Number of object content hits:

118

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/343485

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information