Object

Title: Իսավրական Nomos Stratiotikos-ը Կիլիկյան Հայաստանի իրավական համակարգում

Journal or Publication Title:

Արևելյան աղբյուրագիտություն = Восточное источниковедение = Studies in oriental sources

Date of publication:

2023

Volume:

4

ISSN:

2953-7819

Additional Information:

Bozoyan A.

Other title:

The Isaurian Nomos Stratiotikos in the Legal System of Cilician Armenia

Corporate Creators:

ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ

Coverage:

85-119

Abstract:

The latest study of the Constitution of the Military and the Book of Law by Mkhitar Gosh along with other monuments of the Armenian Law may enable the Armenologists to make an in depth research of the role the military played in the Medieval Armenian so-ciety picking out all the peculiarities specific of the Armenian military in various countries of the Near East. This paper presents certain issues relating to their social and marital status, property and inheritance, ar-my morals and regulations. The study sheds light on new aspects of our vision of the military and its status in Armenian society. Finally such studies are extremely important for clarifying and investigating their role in the medieval feudal society of Armenia, which I am leaving for the future.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Format:

pdf

Identifier:

click here to follow the link ; oai:arar.sci.am:363510

Language:

hy

General note:

Ժողովածոյի ներկա հատորում իրենց հոդվածներն են հրապարակել Հայաստանի արտասահմանի մի շարք արեվելագետներ: Ընդգրկված հոդվածները հրապարակված են պարունակած նյութերի ժամանակագրական հերթականությամբ և հեղինակների նախընտրած լեզվով (հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն ռուսերեն)։ Ընթերցողն այստեղ կգտնի հրապարակումներ, որոնք վերաբերում են հայագիտության, արաբագիտության, բյուզանդագիտության, կովկասագիտության, իրանագիտության և թյուրքագիտության բնագավառներին։ Հրատարակվում է արևելագետների, հայագետների և ընթերցող լայն շրջանների համար։

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Object collections:

Last modified:

Nov 6, 2023

In our library since:

Oct 11, 2023

Number of object content hits:

21

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/392851

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information