Object

Title: Տիգրան Չուխաճյանի «Քյոսե քեհյա» կոմիկական օպերան

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2004

Volume:

1

Number:

1

ISSN:

0320-8117

Official URL:


Other title:

Комическая опера Тиграна Чухаджяна ,,Кесе кехья” (,,Безбородый староста”). Tigran Chukhajian’s comic opera “Kyose Kehya” ("Beardless Headman").

Coverage:

133-148

Abstract:

В архиве Тиграна Чухаджяна хранятся партитура (N 65) оперы ,,Кесе кехья”, копии оркестровых партий (NN 66), клавиры (NN 67, 68, 69, 70, 71), либретто (NN 148,149), а также альбом (N 150) и программа (N 175). Данная работа выполнена на основе всестороннего тщательного исследования рукописи клавира (N 67) оперы. Либретто оперы составил первоклассный комический актер 1870-х годов Гарегин Рштуни. Комическая опера “Кeсе кехья” (в трех действиях) является одним из величайших достижений композитора. Произведение отличается жизнерадостным характером и мелодической щедростью. В круговороте остроумных, смешных и нежных музыкальных образов легко улавливаются типично чухаджяновские обороты. Автору удалось создать меткие характеристики героев оперы: наряду с выпукло и сочно написанными портретами комических образов совершенно особое место в опере занимают поэтические образы влюбленной пары (Ибиш, Гюль). В музыкальной драматургии оперы важное место занимает образ народа: народ принимает активное участие во всех событиях. Одним из главных героев оперы является оркестр. Музыкальный язык оперы отличается танцевальностью: танцевальные ритмы проникают в вокальные партии, становясь составной частью музыкального языка героев.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2004-05-24

Format:

pdf

Identifier:

oai:arar.sci.am:38517

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Object collections:

Last modified:

Dec 14, 2023

In our library since:

Mar 3, 2020

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/42996

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information