Object

Title: Functions of Scientometrics in Science Management

Journal or Publication Title:

«Կաճառ» Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն = ״Качар״ Сборник научных трудов. НАН РА Международный научно-образовательный центр =“Katchar” Collection of Scientific Articles. International Scientific-Educational Center NAS RA

Date of publication:

2024

Number:

1

ISSN:

2579-2903

Official URL:

click here to follow the link

Additional Information:

Մխիթարյան Ատոմ, Мхитарян Атом

Other title:

Գիտաչափության գործառույթները գիտության կառավարման մեջ ; Функции наукометрики в управлении наукой

Coverage:

110-119

Abstract:

The development of science largely depends on the efficiency of management of science and scientific activities. In terms of making the right decisions in science management, scientometrics is important. This article addresses questions about the functions of scientometrics in science management. The purpose of the research is to justify the role of scientometrics in the management of science and scientific activities at different levels of the social hierarchy. The most important task of the research is to identify the functions of scientometrics as a symbiosis of sociology of science and infometrics. The relevance of this article is determined by the need to reveal the potential of scientometrics in science management, especially at the level of scientific organizations and research (and other) universities. The article highlights the functions of scientometrics, presents the possible directions of scientometrics application. It also addresses the relationship between measurements in social systems and measures to increase the effectiveness of scientific activities. It is justified that the expansion of the functions of scientometrics is primarily associated with the expansion of the range of measured indicators.
Գիտության զարգացումը մեծապես կախված է գիտության եւ գիտական գործունեության կառավարման արդյունավետությունից: Գիտության կառավարման մեջ ճիշտ որոշումներ կայացնելու տեսանկյունից կարեւոր նշանակություն ունի գիտաչափությունը: Սույն հոդվածն անդրադառնում է այն հարցերին, թե ինչպիսի գործառույթներ ունի գիտաչափությունը գիտության կառավարման մեջ: Հետազոտության նպատակն է հիմնավորել գիտաչափության դերը սոցիալական հիերարխիայի տարբեր մակարդակներում գիտության եւ գիտական գործունեության կառավարման գործում: Հետազոտության կարեւորագույն խնդիրն է բացահայտել գիտաչափության գործառույթները՝ որպես գիտության սոցիոլոգիայի եւ ինֆոմետրիկայի սիմբիոզ։ Սույն հոդվածի արդիականությունը պայմանավորված է գիտության կառավարման մեջ գիտաչափության ներուժի բացահայտման անհրաժեշտությամբ, հատկապես գիտական կազմակերպությունների եւ հետազոտական (եւ այլ) համալսարանների մակարդակում: Հոդվածում կարեւորվում են գիտաչափության գործառույթները, ներկայացվում են գիտաչափության կիրառման հնարավոր ուղղությունները: Այն անդրադառնում է նաեւ սոցիալական համակարգերում չափումների եւ գիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կապին: Հիմնավորվում է, որ գիտաչափության գործառույթների ընդլայնումն առաջին հերթին կապված է չափված ցուցանիշների տիրույթի ընդլայնման հետ:
Развитие науки во многом зависит от эффективности управления наукой и научной деятельностью. С точки зрения принятия правильных решений в управлении наукой наукометрия имеет важное значение. В статье рассматриваются вопросы о функциях наукометрии в управлении наукой. Цель исследования является обоснование роли наукометрии в управлении наукой и научной деятельностью на разных уровнях социальной иерархии. Важнейшей задачей исследования является выявление функций наукометрии как симбиоза социологии науки и инфометрии. Актуальность данной статьи определяется необходимостью раскрытия потенциала наукометрии в управлении наукой, особенно на уровне научных организаций и исследовательских (и других) университетов. В статье выделены функции наукометрии, представлены возможные направления ее применения. Также рассматривается взаимосвязь между измерениями в социальных системах и мерами по повышению эффективности научной деятельности. Обосновано, что расширение функций наукометрии связано, прежде всего, с расширением диапазона измеряемых показателей.


Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Format:

pdf

Identifier:

click here to follow the link ; oai:arar.sci.am:373793

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Object collections:

Last modified:

May 3, 2024

In our library since:

May 3, 2024

Number of object content hits:

14

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/404415

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information