Object

Title: Дайки Каджаранского медно-молибденового месторождения и рудного поля

Publication Details:

Հանդեսը հիմնադրվել է 1948թ. «ՀՍԽՀ ԳԱ Տեղեկագիր Ֆիզիկա-մաթեմատիկական, բնագիտական և տեխնիկական գիտություններ» վերնագրով, որում տպագրվում էին նաև երկրաբանական գիտություններին նվիրված հոդվածներ: 1964թ.-ից հանդեսը լույս է տեսնում «ԳԱԱ Տեղեկագիր Գիտություններ երկրի մասին» անվանմամբ: 1993թ.-ից տարեկան հրատարակվում է 3 հատոր։

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին =Proceedings of the NAS RA: Earth Sciences

Date of publication:

2023

Volume:

76

Number:

2-3

ISSN:

0515-96IX

Official URL:


Additional Information:

Հարությունյան Մ. Ա., Հովհաննիսյան Ա. Ե., Harutyunyan M. A., Hovhannisyan A. E.

Other title:

Քաջարանի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի և հանքային դաշտի դայկերը ; Dykes of the kadjaran copper-molybdenum deposits and ore field

Corporate Creators:

Институт геологических наук НАН РА

Coverage:

99-115

Abstract:

Реконструкция хронологии даек Каджаранского рудного поля и рудно-метасоматических образований, сопряженных с позднеолигоценовыми монцонитами и прорывающими их раннемиоценовыми гранитоидами (в интервале 27-20 Ма), позволяет проследить особенности эволюции флюидпорфировой системы, характеризующейся по ряду изотопно-геохимических параметров значительном вкладом мантийного субстрата. В монцонитах рудного поля выделяются 2 цикла проявления порфирового магматизма –позднеолигоценовый и раннемиоценовый. Взаимопересечения разнотипных по петрографическим характеристикам гранодиорит-порфиров и диорит-порфиритов, сконцентрированных в Вохчинском, Лернадзорском, Бага-джурском и Медвежьем структурно-тектонических поясах, позволяют выявить их разновозрастность и проследить последовательность формирования олигоцен-миоценового комплекса даек. Характерной особенностью некоторых ритмов порфирового магматизма является их сопряженность с предшествующими им спессартитами, а пересечение порфиров и секущих их керсантитов, рудными телами на Каджаранском месторождении и рудопроявлениях говорит о том, что не только порфиры, но и лампрофиры являются производными единой флюидпорфировой системы.
Քաջարանի հանքային դաշտում առանձնանում են պորֆիրային մագմատիզմի դրսևորման մի քանի ռիթմեր։ Նույն տիպի պորֆիրային դայկերը և դրանց նախորդող սպեսարտիտները կենտրոնացած են հիմնականում տարբեր տարիքի՝ ուշ օլիգոցենի Ողջիի և Լեռնաձորի և ուշ օլիգոցեն-միոցենի Բաղաջրի ու Մեդվեժիեյի կառուցվածքային-տեկտոնական գոտիներում: Ողջիի և Լեռնաձորի գոտիների առանձին հատվածներում, տեկտոնիկ իրավիճակին համապատասխան, տեղայնացված են հանքավայրը և հանքերևակումները։ Հաստատվել է այս գոտիների պորֆիրների հատումը կերսանտիտների հետ, որոնք իրենց հերթին կտրտված են հանքային մարմիններով։ Մի շարք իզոտոպաերկրաքիմիական պարամետրեր ցույց են տալիս մանթիական նյութի զգալի ներդրումը հանքա-պորֆիրային համակարգում, իսկ դայկերի և հանքային մարմինների ներդրումը և սերտ համընկնումը ու հաջորդականությունը ցույց են տալիս, որ ոչ միայն պորֆիրները, այլև լամպրոֆիրները արդյունք են մեկ միասնական ֆլյուիդապորֆիրային համակարգի։
Within the ore field, several rhythms of manifestation of porphyry magma-tism are distinguished. The same type of porphyry dikes and the spessartites preceding them are concentrated mainly in structural-tectonic belts of different ages - the late Oligocene Vokhchinsky and Lernadzor, and the late Oligocene-Miocene Bagajur and Medvezhye. In certain segments of the Vokhchin and Lernadzor zones, in accordance with the tectonic situation, the ores of the de-posit and ore occurrences are localized. The intersection of the porphyries of these zones with kersantites, which, in turn, are cut by ore bodies, has been established. A number of isotope-geochemical parameters indicate a significant contri-bution of the mantle substrate to the porphyry ore system, and the close conju-gation and sequence of intrusion of dikes and ore bodies indicates that not only porphyries, but also lamprophyres are derivatives of a single fluid-porphyry system.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Format:

pdf

Identifier:

click here to follow the link ; oai:arar.sci.am:366952

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Object collections:

Last modified:

Dec 27, 2023

In our library since:

Dec 7, 2023

Number of object content hits:

21

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/396560

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information