Object

Title: Մսմնայի ճակատամարտի լուսաբանումը հայ պատմագրության մեջ

Publication Details:

2006 թվականից համալսարանը հրատարակում է «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը, որը 2007թ. վերանվանվել է «Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի լրատու» (գիտական հոդվածների ժողովածու): Այն լույս է տեսնում Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի և Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդների որոշմամբ և ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից ընդգրկվել է ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում: Հոդվածներն տպագրվում են 3 լեզուներով (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն):

Journal or Publication Title:

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի լրատու= Вестник Университета Месроп Маштоц= Mesrop Mashtots University Bulletin

Date of publication:

2019

Number:

2 (22)

ISSN:

1829-4227

Official URL:


Additional Information:

Арутюнян Мгер, Harutyunyan Mher

Other title:

Освещение Мсмнинской битвы в армянской историографии ; Msmnа Battle Coverage in Armenian Historiography

Contributor(s):

Գլխ. խմբ.՝ Վարդանյան Արարատ Վլադիմիրի

Coverage:

53-65

Abstract:

Самооборонительные бои в условиях военно-политического присутствия турецких захватчиков в Закавказье, в том числе Мсмнинскую битву армянского населения в Арцахе, армянская историография представила как маяк спасения и яркий пример защиты Родины. В воспоминаниях очевидцев, организаторов и участников самообороны Арцаха сведения о Мсмнинской битве часто противоречивые, и они в дальнейшем передавались в наследство армянской историографии. В статье предпринята попытка обобщить основные вопросы историографии Мсмнинской битвы и создать по мере возможности целостную карти- ну посредством историко-критического анализа опубликованного базового материала об этом событии вековой давности.
Self-defensive battles in the conditions of the military-political presence of Turkish invaders in Transcaucasia, including the Battle of Msmna of the Armenian population in Artsakh, were presented by Armenian historiography as a beacon of salvation and a vivid example of the defense of the Motherland. In the recollections of eyewitnesses, organizers and participants of Artsakh self-defense, the information about the Battle of Msmna is often contradictory, and they were later transferred to the legacy of Armenian historiography. The article attempts to summarize the main issues of the historiography of the Battle of Msmna and to create, as far as possible, a holistic picture by means of a historical and critical analysis of the published basic material about this century-old event.
Թուրք զավթիչների Այսրկովկասում ունեցած ռազմաքաղաքական ներկայության պայմաններում Արցախում հայ ազգաբնակչության ինքնապաշտպանական մարտերը, այդ թվում՝ Մսմնայի ճակատամարտը հայ պատմագրությունը ներկայացրել է որպես փրկության փարոս և Հայրենիքը պաշտպանելու վառ օրինակ: Դեպքերի ականատեսների ու Արցախի ինքնապաշտպանության գործի կազմակերպիչների կամ մասնակիցների հուշագրություններում Մսմնայի ճակատամարտի մասին տեղեկությունները հաճախ հակասական են, որոնք հետագայում ժառանգություն են մնացել հայ պատմագրությանը: Հոդվածում փորձ է արվել մեկդարյա հեռավորությունից ընդհանրացնելու Մսմնայի ճակատամարտի պատմագրության հիմնահար ցերը և հրապարակված հիմնական նյութի պատմաքննական վերլուծությամբ հնարավորինս հստակեցնելու այդ իրադարձության ամբողջական պատկերը:

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Լիմուշ հրատ.

Format:

pdf

Identifier:

oai:arar.sci.am:360201

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Object collections:

Last modified:

Jun 16, 2023

In our library since:

Jun 16, 2023

Number of object content hits:

61

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/389420

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information