Object

Title: The Transformations Of The Character Of Alan-Koa After The Expansion Of Islam

Publication Details:

Հիմնարար հայագիտություն ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային պարբերականն է, որը հրատարակվում է Հայագիտական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: Հանդեսի պարբերականությունը տարեկան երկու համար է:Հանդեսն ընդգրկում է հոդվածներ, գրախոսություններ և այլ նյութեր, նվիրված հայագիտության ամենատարբեր ոլորտների արդիական խնդիրներին (պատմություն, լեզու, գրականություն, հնագիտություն, ազգագրություն, փիլիսոփայություն, տնտեսագիտություն, իրավունք, ազգային անվտանգություն և այլն):

Journal or Publication Title:

Հիմնարար հայագիտություն=Fundamental Armenology

Date of publication:

2022

Volume:

2 (16)

ISSN:

1829-4618

Official URL:


Corporate Creators:

ISEC of NAS RA, Department of Oriental Studies

Abstract:

The attention towards Islam and studies on the cross-cultural problems related to it has recently arisen, especially considering the role of Islam, the pivotal events happening in the Islamic world and growing interest in them. The main goal of this research is to reveal the similarities in Turko-Mongolian environment between the stories attributed to the Mongol foremother and the cornerstone, “bridging” figure in both Islam and Christianity, Virgin Mary.1 We intend to discuss the transformations of the character of Alan-Koa after the expansion of Islam based on written sources. Within the boundaries of the subject we set a goal to raise and solve the following problems:
● To try to analyze and understand the transformations of the character of Alan-Koa after the expansion of Islam
● To understand how these transformations took place and whether it was a result of manifestation of coexistence or not.
● Make a comparison between Mary and Alan-Koa uncovering the similarities between the stories attributed to them

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Format:

pdf

Extent:

էջ 6-14

Identifier:

click here to follow the link ; oai:arar.sci.am:337475

Language:

en

Object collections:

Last modified:

Dec 13, 2023

In our library since:

Dec 28, 2022

Number of object content hits:

52

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/366350

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information