Object

Title: The First Armenians In America During The Colonial Period

Publication Details:

Հիմնարար հայագիտություն ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային պարբերականն է, որը հրատարակվում է Հայագիտական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: Հանդեսի պարբերականությունը տարեկան երկու համար է:Հանդեսն ընդգրկում է հոդվածներ, գրախոսություններ և այլ նյութեր, նվիրված հայագիտության ամենատարբեր ոլորտների արդիական խնդիրներին (պատմություն, լեզու, գրականություն, հնագիտություն, ազգագրություն, փիլիսոփայություն, տնտեսագիտություն, իրավունք, ազգային անվտանգություն և այլն):

Journal or Publication Title:

Հիմնարար հայագիտություն=Fundamental Armenology

Date of publication:

2021

Number:

1 (13)

ISSN:

1829-4618

Official URL:


Remainder of title:

(Beginning of 17th – First Half of 18th Centuries)

Contributor(s):

Translated from the Armenian by Tigran Tsoulikian

Abstract:

It is difficult to determine the exact number of Armenians emigrated to America during the given period of British colonialism, since no documents have been preserved about the registration of newcomers, including that of the Armenians, till 1820. It should be noted that the settlement of these few Armenians in America at this period is not connected with the intentional emigration to USA from the various Armenian-inhabited regions in the subsequent years; they were merely individuals outside the main stream of emigrants.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Format:

pdf

Extent:

pp. 5-13

Identifier:

oai:arar.sci.am:285180

Language:

en

Object collections:

Last modified:

Dec 13, 2023

In our library since:

Oct 30, 2021

Number of object content hits:

16

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/310587

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information