Object

Title: Синтез диамидов на основе 1,4-бензодиоксан-2-илалкил- и изохроман-1-илметиламинов

Journal or Publication Title:

Հայաստանի քիմիական հանդես =Chemical Journal of Armenia

Date of publication:

2011

Volume:

64

Number:

3

ISSN:

0515-9628

Additional Information:

Հանդեսը հրատարակվել է նաև հետևյալ վերնագրով՝ ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր։ Քիմիական գիտություններ (1957-1965), Հայաստանի քիմիական ամսագիր (1966-1994), Հայաստանի քիմիական հանդես (1995- )

Other title:

1,4-Բենզոդիօքսան-2-իլալկիլ և իզոքրոման-1-իլմեթիլամինների հիման վրա դիամիդների սինթեզ: Synthesis of diamides on the basis of 1,4-benzodioxan-2-ylalkyl- and isochroman-1-ylmethylamines

Coverage:

381-387

Abstract:

Взаимодействием 1,4-бензодиоксан-2-илметил-, 1-(1,4-бензодиоксан-2-ил)-этил- и изохроман-1-илметиламинов с хлорангидридами замещенных 4-(бензамидо)-бензойных кислот синтезирован ряд диамидов. Изучено их действие на симпато-адреналовую систему. 1,4-Բենզոդիօքսան-2-իլմեթիլամինի, 1-(1,4-բենզոդիօքսան-2-իլ)–էթիլամինի և իզոքրոման-1-իլմեթիլամինի ու տեղակալված 4-(բենզամիդո)–բենզոական թթուների քլորանհիդրիդների փոխազդեցությամբ սինթեզվել են նոր դիամիդներ: Հետազոտվել են նրանց հակաադրեներգիկ հատկությունները: By interaction of 1,4-benzodioxan-2-ylmethyl-, 1-(1,4-benzodioxan-2-yl)-ethyl- and isochroman-1-ylmethylamines with chlorides of substituted 4-(benzamido)benzoic acid new diamides have been synthesized. The pharmacological properties of these compounds have been investigated.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2011-06-23

Format:

pdf

Identifier:

oai:arar.sci.am:185627

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Object collections:

Last modified:

Nov 30, 2020

In our library since:

Jun 22, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/204060

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information