Object

Title: Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին = Иноязычные источники об Армении и армянах

Type:

Գիրք

Journal or Publication Title:

Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին = Иноязычные источники об Армении и армянах

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ․

Format:

pdf

Language:

hy ; ru

General note:

«Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին» սույն մատենաշարի առաջին երեք հատորները հրապարակվել են առանց համապատասխան համարների: Դրանք են՝ 1. Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին. թարգմանություն թուրքերեն բնագրից՝ ներածությունով, ծանոթագրություններով, տերմինաբանական բառարանով և հավելվածով, կազմեց Ա. Խ. Սաֆրաստյան, հատոր Ա., Երևան, 1961: 2. Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին. թարգմանություն թուրքերեն բնագրից՝ ներածական ակնարկով, ծանոթագրություններով և հավելվածով, կազմեց Ա. Խ. Սաֆրաստյան, հատոր Բ., Երևան, 1964: 3. Արաբական աղբյուրները Հայաստանի և հարևան երկրների մասին. կազմեց Հ. Թ. Նալբանդյան, Երևան, 1965: 4. Բյուզանդական աղբյուրներ. գիրք Ա., Պրոկոպիոս Կեսարացի. թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ՝ Հրաչ Բարթիկյանի:

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Object collections:

Last modified:

Mar 10, 2023

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/10688

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information