Object

Title: Հանդես ամսօրեայ, 1894, Ը տարի, 4

Journal or Publication Title:

Հանդէս ամսօրեայ: Բարոյական, ուսումնական, արուեստագիտական

Date of publication:

1894

Volume:

Ը տարի

Number:

թիւ 4

Additional Information:

click here to follow the link

Corporate Creators:

Մխիթարեան միաբանութիւն

Contributor(s):

Խմբ.՝ Հայր Արսէն Այտընեան (հիմնադիր 1887) ; Հայր Ղեւոնդ Յովհանեան (1887-1889) ; Հայր Տաշեան- Տաշճեան Յակովբոս (1890-1895) ; Հայր Գրիգորիս Գալէմքեարեան (1896-1898) ; Հայր Մէնէվիշեան, Գաբրիէլ (1896-1898) ; Հայր Վարդան Մէլքիսեդեկեան (1899-1900) ; Հայր Թովմաս Կէտիկեան (1901-1906) ; Հայր Հմայեակ Համբարեան (1906-1909) ; Հայր Ներսէս Ակինեան (1909-1924) ; Հայր Արիստակէս Վարդանեան - Ճըլըզեան (1924-1929) ; Հայր Ներսէս Ակինեան (1929-1938) ; Հայր Համազասպ Ոսկեան (1939-1945, 1962-1967) ; Հայր Ներսէս Ակինեան (1946-1962) ; Հայր Վահան Ինգլիզեան (1954) ; Հայր Համազասպ Ոսկեան (1962-1967) ; Հայր Պետրոս Տէր Պօղոսեան - Տէր Նազարէթեան (1968-1979) ; Հայր Օգոստինոս Սեքուլեան (1977-1983) ; Հայր Մեսրոպ Թոփալեան (Հայունի) (1984-1987) ; Հայր Օգոստինոս Սեքուլեան (1988-1993) ; Հայր Պօղոս Գոճանեան (1994-)

Place of publishing:

Վիեննա

Publisher:

Մխիթարեան տպ.

Format:

pdf

Language:

հայերեն ; hy

Rights holder:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Digitization:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Location of original object:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստանի գրադարան

Object collections:

Last modified:

Mar 22, 2023

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/10089

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information