Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2009

Volume:

vol. 1

Number:

1

ISSN:

0320-8117

Title:

О гегелевской философии музыки

Other title:

Հեգելը երաժշտության փիլիսոփայության մասին: On Hegel Philosophy of Music.

Creator:

Н. А. Арутюнян

Subject:

B Philosophy; Psychology; Religion ; B Philosophy ; M Music and Books on Music ; M Music

Uncontrolled Keywords:

Հարությունյան Ն. Ա. ; Harutyunyan N. A.

Coverage:

216-227

Abstract:

Հեգելի փիլիսոփայության մեջ երաժշտության իմաստավորման խնդիրը կապված է նրա մտածողության ողջ համակարգի հետ: Հեգելը չի զբաղվել երաժըշտությամբ և չի գրել երաժշտությանը նվիրված որևէ աշխատություն: Այնուամենայնիվ, երաժշտության էության հեգելյան վերլուծությունները, որոնք ցըրված են նրա տարբեր գործերում, վկայում են որոշակիորեն ձևավորված՝ Հեգելի՝ երաժշտության փիլիսոփայության մասին: Անդրադառնալով երաժշտությանը՝ Հեգելը այն դիտել է ոչ թե վերևից՝ նախապես մշակած իր համակարգը կիրառելով երաժշտության նկատմամբ, այլ ներքևից՝ քննելով իր անմիջական ըմբռնումները: Երաժշտական երևույթների՝ իր վերապրումների սուբյեկտիվ իրականությունը Հեգելը վերափոխում է վերացական մի մոդելի՝ օբյեկտիվ իրականության շարժման և փոփոխման օրինաչափությունները ճանաչելու համար: Երաժիշտների համար հեգելյան երաժշտության փիլիսոփայությունը բացառիկ հնարավորություն է՝ ըմբռնելու երաժշտական արվեստի իմացական ինքնարժեքը, իմաստավորելու սեփական ստեղծագործություններն ու կատարումները և, մյուս կողմից, ճանաչելու երաժըշտության իմաստասիրության բարձունքները տանող դժվարին ուղիները:

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2009-04-14

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան