Object structure

Publication Details:

"ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ" հանդեսը հիմնադրվել է 1944թ.: Լույս է տեսնում տարին 4 անգամ:

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ = Доклады НАН РА = Reports NAS RA

Date of publication:

2023

Volume:

123

Number:

3-4

ISSN:

0321-1339

Official URL:


Additional Information:

Խաչատրյան Լ. Ա., Նահապետյան Բ. Ս., Хачатрян Л. А., Нахапетян Б. С.

Title:

Duality of Energy and Probability in Finite-Volume Models of Statistical Physics

Other title:

Էներգիայի և հավանականության երկակիությունը վիճակագրական ֆիզիկայի վերջավոր մոդելներում ; Двойственность энергии и вероятности в конечных моделях статистической физики

Creator:

Khachatryan, L. A. ; Nahapetian, B. S.

Contributor(s):

Պատ․ խմբ.՝ Վ. Հ․ Համբարձումյան (1944-1959) ; Մ․ Մ․ Ջրբաշյան (1960-1965) ; Ա․ Գ․ Նազարով (1966-1983) ; Պատ․ խմբ․ տեղակալ՝ Վ․ Հ․ Ղազարյան (1983-1986) ; Պատ․ խմբ․՝ Դ․ Մ․ Սեդրակյան (1987-1999) ; Գլխավոր խմբ․՝ Ս․ Ա․ Համբարձումյան (2000-2004) ; Վ․ Ս․ Զաքարյան (2005-2018) ; Ռ․ Մ․ Մարտիրոսյան (2018-)

Subject:

Mathematics

Uncontrolled Keywords:

transition energy ; probability ; duality ; Gibbs measure ; conditional probability ; transition energy field

Coverage:

7-14

Abstract:

It is shown that in the framework of mathematical physics, energy and probability are dual concepts. On this basis, a solution to the well-known problem of describing a finite random field by a set of consistent conditional distributions is given.
Ցույց է տրված, որ վիճակագրական ֆիզիկայի շրջանակում էներգիան և հավանականությունը երկակի հասկացություններ են։ Օգտագործելով այս արդյունքը, լուծում է տրվում պայմանական բաշխումների համակարգի միջոցով վերջավոր պատահական դաշտի նկարագրման հայտնի խնդրին:
Показано, что в рамках статистической физики энергия и вероятность – двойственные понятия. На этой основе приводится решение известной проблемы описания конечного случайного поля совокупностью согласованных условных распределений.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Identifier:

click here to follow the link

Call number:

АЖ/144

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան