Object structure

Publication Details:

Հիմնարար հայագիտություն ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային պարբերականն է, որը հրատարակվում է Հայագիտական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: Հանդեսի պարբերականությունը տարեկան երկու համար է:Հանդեսն ընդգրկում է հոդվածներ, գրախոսություններ և այլ նյութեր, նվիրված հայագիտության ամենատարբեր ոլորտների արդիական խնդիրներին (պատմություն, լեզու, գրականություն, հնագիտություն, ազգագրություն, փիլիսոփայություն, տնտեսագիտություն, իրավունք, ազգային անվտանգություն և այլն):

Journal or Publication Title:

Հիմնարար հայագիտություն=Fundamental Armenology

Date of publication:

2021

Number:

1 (13)

ISSN:

1829-4618

Official URL:


Title:

Editorial Board

Subject:

Հայագիտություն ; Հայոց պատմություն ; Պատմություն ; Հայոց ցեղասպանություն (1915) ; Հայագիտական ժառանգություն ; Հնագիտություն և ազգագրություն ; Փիլիսոփայություն և իրավունք ; Արվեստ և ճարտարապետություն ; Ժողովրդագրություն և կառավարում

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

en