Object structure

Journal or Publication Title:

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տարեգիրք (Լրակազմեր) = Komitas museum-institute yearbook

Date of publication:

2018

Volume:

Գ

ISBN:

978-9939-9134-8-3

Title:

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տարեգիրք: Հատոր Գ

Remainder of title:

Գիտական հոդվածներ=Articles

Contributor(s):

Պատ. խմբ.՝ Տաթևիկ Շախկուլյան

Subject:

Կոմիտաս Վարդապետ ; Թանգարաններ ; Երաժշտություն

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Կոմիտասի թանգարան-ին-տ. հրատ.

Type:

Գիրք

Format:

pdf

Extent:

312 էջ

General note:

Սույն հատորն անդրադառնում է Կոմիտասի գիտական, ստեղծագործական և բանաստեղծական ժառանգությանը, ինչպես նաև մեթոդական մոտեցումներին։Նկատի ունենալով Կոմիտասի գիտական հետաքրքրությունները՝ ժողովածուններ կայացնում է նաև հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտությանն ու միջնադարագիտությանն առնչվող հարցեր։ Հասցեագրված է երաժշտագետներին,արվեստաբաններին, մշակութաբաններին, միջնադարագետներին, ֆոլկլորագետներին,առհասարակ հայ երաժշտությամբ հետաքրքրվողներին։