Object structure

Journal or Publication Title:

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տարեգիրք (Լրակազմեր) = Komitas museum-institute yearbook

Date of publication:

2017

Volume:

Բ

ISBN:

978-9939-9134-5-2

Title:

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տարեգիրք: Հատոր Բ

Remainder of title:

Կոմիտասը և ավանդական երաժշտական մշակույթը=Komitas And Traditional Music Culture

Contributor(s):

Պատ. խմբ.՝ Տաթևիկ Շախկուլյան

Subject:

Կոմիտաս Վարդապետ ; Թանգարաններ ; Երաժշտություն

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Կոմիտասի թանգարան-ին-տ. հրատ.

Type:

Գիրք

Format:

pdf

Extent:

272 էջ

General note:

Սույն հատորն անդրադառնում է Կոմիտասին, նրա գործունեությանը, գիտական և ստեղծագործական ժառանգությանը, նրա ժամանակակիցներին։ Նկատի ունենալով Կոմիտասի գիտական հետաքրքրությունները` ժողովածուն ներկայացնում է նաև հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտությանն ու միջնադարագիտությանն առնչվող հարցեր։ Հասցեագրված է երաժշտագետներին, արվեստաբաններին, մշակութաբաններին, միջնադարագետներին, ֆոլկլորագետներին և հայ երաժշտությամբ հետաքրքրվողներին։