Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2015

Number:

1

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Минасян Армине, Minasyan Armine

Title:

Հայաստանի Հանրապետությունում պտուղբանջարեղենի արտադրության և վերամշակման հիմնախնդիրները

Other title:

Проблемы производства и переработки фруктов и овощей в Республике Армения ; Some Issues Concerning the Production and Processing of Fruit and Vegetables in the Republic of Armenia

Creator:

Մինասյան, Արմինե

Subject:

Ապրանքագիտություն

Uncontrolled Keywords:

գյուղատնտեսություն ; պտուղբանջարեղեն ; վերամշակում ; մթերման ծավալներ ; պահածոներ ; մթերում ; արտադրական հզորություններ ; ռիսկեր ; ռիսկերի կառավարում

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 123-131

Other physical description:

աղս․ ; գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։