Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2015

Number:

1

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Меликян Вардануш, Саакян Лариса, Melikyan Vardanush, Saakyan Larisa

Title:

Օսլայի փոփոխությունների ուսումնասիրումը նշաստայի ստացման ժամանակ

Other title:

Изучение изменения крахмала при приготовлении ншасты ; The Study of Starch Changes in Making Nshasta

Creator:

Մելիքյան, Վարդանուշ ; Սահակյան, Լարիսա

Subject:

Ապրանքագիտություն

Uncontrolled Keywords:

ցորեն ; օսլա ; ֆերմենտացում ; աղացում ; լվացում ; նստեցում ; ամիլոզա ; ամիլոպեկտին ; հիդրոլիզ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 117-122

Other physical description:

նկ․

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։