Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2003

Volume:

6

Title:

Մարդու և աշխարհի գիտաճանաչողական ըմբռնումները միջնադարյան Հայաստանում

Other title:

Научно-познавательные восприятия человека и мира в средневековой Армении; Scientific and cognitive outlooks on a human being and the world in Medieval Armenia

Creator:

Վարդևան Գրիգորյան

Subject:

Philosophy ; Philosophy; Psychology; Religion

Uncontrolled Keywords:

Григорян Вардеван ; Grigoryan Vardevan

Coverage:

125-128

Abstract:

Воззрения известных средневековых армянских мыслителей А. Ширакаци, О. Саркавага, Г. Магистроса, М. Гераци и других о восприятии человека и мира имеют важное значение, особенно в осуществлении педагогическо-воспитательных и национально-патриотических задач и в наше время. Изложенный в статье материал свидетельствует, что представители прошлой армянской научной мысли, с этой точки зрения, были носителями прогрессивных воззрений и взглядов своего времени.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2003-12-12

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան