Object structure

Publication Details:

Հանդեսը հիմնադրվել է 1948թ. «ՀՍԽՀ ԳԱ Տեղեկագիր Ֆիզիկա-մաթեմատիկական, բնագիտական և տեխնիկական գիտություններ» վերնագրով, որում տպագրվում էին նաև երկրաբանական գիտություններին նվիրված հոդվածներ: 1964թ.-ից հանդեսը լույս է տեսնում «ԳԱԱ Տեղեկագիր Գիտություններ երկրի մասին» անվանմամբ: 1993թ.-ից տարեկան հրատարակվում է 3 հատոր։

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին =Proceedings of the NAS RA: Earth Sciences

Date of publication:

1996

Volume:

49

Number:

1-3

ISSN:

0515-961X

Official URL:


Title:

Перспективы комплексного освоения железорудных месторождений Армении

Other title:

Հայաստանի երկաթի հանքավայրերի համալիր յուրացման հեռանկարները; Prospects of comprehensive development of iron-ore deposits of Armenia

Creator:

Ю. А. Агабалян ; Л. М. Багдасарян ; А. Т. Багдасарян ; А. В. Маркарян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Ի․ Գ․ Մաղաքյան (1957) ; Ա․ Հ․ Գաբրիելյան (1958-1966) ; Ն․ Ի․ Դոլուխանովա (1967-1970)

Subject:

Science ; Geology ; Mineralogy

Uncontrolled Keywords:

Աղաբալյան Յու. Ա. ; Բաղդասարյան Լ. Մ. ; Բաղդասարյան Ա. Թ. ; Մարգարյան Հ. Վ. ; Aghabalian Yu. A. ; Bagdasarian L. M. ; Bagdasarian A. T. ; Markarian A. V.

Coverage:

80-84

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

1996-06-15

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/409

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան