Object structure

Journal or Publication Title:

«Լումայ» գրական հանդէս

Date of publication:

1900

Volume:

1

Title:

Գիտութեան գանձարան. Ռուս-վրացերէն հանրագիտական բառարան հրատարակուած Ի. Ռոստոմաշվիլիի խմբագրութեամբ. գիրք I(А), II(Б) եւ III (В), 1898-99 թ. Թիֆլիս.

Creator:

Դ. Տէր-Դաւթեանց

Subject:

Հանրագիտարան

Coverage:

348-350

Publisher:

Տպարան Մ. Շարաձէի եւ Ընկ. Նիկ. 21.

Date created:

1900-01-01

Type:

Հոդված

Format:

pdf

General note:

«ԼՈՒՄԱ»՝ գրական, քաղաքական, պատմական և հասարակական կիսամյա, երկամսյա, վերջում՝ միամսյա հանդես։ Լույս է տեսել 1896-1912-ին, Թիֆլիսում։ Խմբագիր՝ Գյուտ Աղանյանց։ Ներկայացրել է Պ. Պռոշյանի, Մուրացանի, Շիրվանզադեի, Վ. Փափազյանի, Հ. Հովհաննիսյանի ստեղծագործությունները, եվրոպական և ռուս հեղինակների (Լերմոնտով, Տուրգենև, Կորոլենկո, Չեխով, Գորկի և ուրիշներ) թարգամանական գործեր։ Տպագրել է նաև ազգագրական, տեղագրական, մանկավարժական ուսումնասիրություններ, Մ. Նալբանդյանի և Ստ. Նազարյանցի նամակները, հուշագրություններ, Կ. Կաուցկու «Ֆրիդրիխ Էնգելս» (1906, N3) հոդվածը։ Մատենախոսական բաժնում հրապարակվել են Գ. Ենգիբարյանի հոդվածները, նմուշներ քրդական բանահյուսությունից։

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան