Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների=Herald of the Social Sciences=Вестник общественных наук

Date of publication:

2012

Volume:

2-3

Number:

2-3

ISSN:

0320-8117

Official URL:


Additional Information:

click here to follow the link

Title:

Еще раз об оптимальном развитии общества

Other title:

Եվս մեկ անգամ հասարակության օպտիմալ զարգացման մասին։ Once again on the Optimal Development of the Society.

Creator:

К. А. Торосян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ՝. Հ․ Գ․ Ինճիկյան (1966-1968) ; Գլխավոր խմբ.՝ Ծ․ Պ․ Աղայան (1969-1972) ; Վ․ Ա․ Միքայելյան (1972-1987) ; Ա․ Ա․ Խառատյան (1988-2017) ; Պ․ Ավետիսյան (2017-)

Subject:

Political Science ; H Social Sciences ; J Political Science

Uncontrolled Keywords:

Թորոսյան Հ. Գ. ; Torosyan K.

Coverage:

249-253

Abstract:

Պատմությանը հայտնի են մի շարք տեսակետներ, ուտոպիաներ և տեսություններ, որոնք հասարակության օպտիմալ զարգացման հիմնախնդիրները տարբեր ձևերով են մեկնաբանել: «Գիտական կոմունիզմի» հիմնադիրները, օրինակ, չկարողացան կանխատեսել, որ ցանկացած (սույն դեպքում`սոցիալիստական) հասարակարգի կառուցումը զուտ հոմոգեն սկզբունքով ապագա չունի: Բնության և հասարակության մեջ տեղի ունեցող համընդհանուր փոփոխությունների` սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական և այլ հարաբերությունների փոխակերպման սկզբունքները պահանջում են հասարակության հետերոգեն համակարգի զարգացման կազմակերպում:

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2012-10-03

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/410

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան