Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2011

Volume:

3

Number:

3

ISSN:

0320-8117

Title:

Գեղարվեստամանկավարժական գործոնի դերը հոգևոր դաստիարակության մեջ

Other title:

Роль художественно-педагогического фактора в процессе духовного воспитания. Artistic and Educational Factors in Spiritual Education.

Creator:

Լ. Ա. Մարգարյան

Subject:

L Education

Uncontrolled Keywords:

Маркарян Л. А. ; Margaryan L. A.

Coverage:

269-274

Abstract:

Процесс духовного воспитания является стержнем педагогики как науки. При этом духовное воспитание тесно связано с другими видами воспитания, а именно: физического, морально-этического, трудового, военно-патриотического, художественного, экологического. В силу сказанного учебные программы и организация процесса обучения должны быть нацелены на духовное воспитание школьников, формирование и развитие их ценностных ориентаций,чему должны способствовать педагоги, передающие подрастающему поколению не только свои знания, но и духовный опыт.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2011-09-16

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան