Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների=Herald of the Social Sciences=Вестник общественных наук

Date of publication:

2011

Volume:

3

Number:

3

ISSN:

0320-8117

Official URL:


Additional Information:

click here to follow the link

Title:

Проблемы осмысления старости в условиях социокультурной трансформации

Other title:

Ծերության ընկալման հիմնախնդիրները սոցիոմշակութային վերափոխումների պայմաններում։ Perceiving Old Age under the Conditions of Socio-Cultural Reforms.

Creator:

К. Г. Геворкян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ՝. Հ․ Գ․ Ինճիկյան (1966-1968) ; Գլխավոր խմբ.՝ Ծ․ Պ․ Աղայան (1969-1972) ; Վ․ Ա․ Միքայելյան (1972-1987) ; Ա․ Ա․ Խառատյան (1988-2017) ; Պ․ Ավետիսյան (2017-)

Subject:

H Social Sciences ; Sociology

Uncontrolled Keywords:

Գևորգյան Ք. Գ. ; Gevorgyan K. G.

Coverage:

185-191

Abstract:

Մարդկային կյանքի տարբեր փուլերի նկատմամբ վերաբերմունքը, հասարակական գիտակցությունում տարիքային առանձին շրջանների նշանակությունը, տարեց և ծեր մարդկանց «հեղինակությունը» նշանակալի չափով փոփոխվել են մի մշակույթից մյուսը, մի դարաշրջանից մյուսը:Հասարակության ավագ անդամների ընկալման սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները և տարեց ու ծեր մարդկանց ինքնաընկալման ձևավորումը հիմնականում պայմանավորված են եղել հասարակության կառուցվածքի զարգացման աստիճանով:

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2011-09-16

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/410

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան