Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2011

Volume:

3

Number:

3

ISSN:

0320-8117

Title:

Анализ проблем развития паевых инвестиционных фондов на основе статистических данных

Other title:

Ներդրումային փայատիրական ֆոնդերի զարգացման հիմնախնդիրների վերլուծությունը վիճակագրական տվյալների հիման վրա։ Analysis of Investment Shareholder Funds on the Basis of Statistic Data.

Creator:

В. В. Симонян

Subject:

H Social Sciences ; Economic Theory ; Finance ; Վիճակագրություն

Uncontrolled Keywords:

Սիմոնյան Վ. Վ. ; Simonyan V. V.

Coverage:

115-126

Abstract:

Դրամական միջոցների շարժը խնայողություններից դեպի ներդրումներ տեղի է ունենում միջնորդավորված կամ ուղղակիորեն: Առաջին դեպքում ֆինանսական միջնորդների դերը բացառիկ կարևորություն ունի: Ֆինանսական միջնորդներ են նաև այսպես կոչված «ինստիտուցիոնալ ներդրողները», որոնք սկսեցին աճել հատկապես XX դ. հիսնականներից` արժեթղթերի շուկաների աճին համընթաց: Ինստիտուցիոնալ ներդրողների մեջ կարևորագույններից են ներդրումային ֆոնդերը:

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2011-09-16

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան