Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2011

Volume:

3

Number:

3

ISSN:

0320-8117

Title:

Ислам и смертники – эффективное оружие терроризма

Other title:

Իսլամը և մահապարտները` իբրև ահաբեկության արդյունավետ զենք։ Islam and Suicide Fighters as Effective Weapons of Terrorism.

Creator:

С. С. Вардазарян

Subject:

Political Science ; Islam; Bahaism; Theosophy, etc ; B Philosophy; Psychology; Religion ; J Political Science

Uncontrolled Keywords:

Վարդազարյան Ս. Ս. ; Vardazaryan S. S.

Coverage:

65-73

Abstract:

Ահաբեկությունը, որպես ագրեսիայի ձև, ունի տարբեր շարժառիթներ և պատճառներ, սակայն կարևոր է նաև տվյալ ագրեսիայի դրսևորման ձևը,մասնավորապես մահապարտների օգտագործումը որպես զենք, «մարդկային ռումբ»: Այս հրատապ հիմնահարցի լուծման համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել այն հասարակությունների մշակույթն ու կրոնը, որտեղ առաջանում և գործում է ահաբեկությունը:

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2011-09-16

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան