Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2011

Volume:

3

Number:

3

ISSN:

0320-8117

Title:

«Ազգ» օրաթերթի 20-ամյակը

Other title:

20-летие газеты „Азг”. On the 20th Anniversary of ”Azg”.

Creator:

Ս. Թ. Սարգսյան

Subject:

History ; General Works ; Newspapers ; D History ; J Political Science ; JPP Political Parties

Uncontrolled Keywords:

Саргсян С. Т. ; Sargssyan S. T.

Coverage:

33-40

Abstract:

Новейший период истории армянской периодики относится к 1988 году,ознаменовавшемуся широкомасштабными изменениями в СССР, приведшими к зарождению демократической прессы. В 1991 г. РАК (либерально-демократическая партия) основала свой первый печатный орган в независимой Армении – газету ”Азг”.Данное издание, возглавляемое бессменным редактором А. Аветикяном, на протяжении двадцати лет оставалось верным своей гражданской позиции как в выборе тем, так и их объективного освещения. Высокий профессионализм, культура языка, злободневность материалов снискали популярность газете.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2011-09-16

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան