Object structure

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2009

Volume:

vol. 2

Number:

2

ISSN:

0320-8117

Title:

Древние корни строительной техники „мидис“

Other title:

Միջնադարյան «մեդիս» շինարարական տեխնիկայի հին արմատները: Ancient Roots of Constructional Engineering “Midis”.

Creator:

Ф. И. Тер-Мартиросов ; Л. Ш. Микаелян

Subject:

Auxiliary Sciences of History ; CC Archaeology ; N Fine Arts ; NA Architecture

Uncontrolled Keywords:

Տեր-Մարտիրոսով Ֆ. Ի. ; Միքայելյան Լ. Շ. ; Ter-Martirossov F. I. ; Mikayelyan L. Sh.

Coverage:

131-144

Abstract:

Հայաստանի միջնադարյան ճարտարապետությանը նվիրված աշխատություններում մեծ ուշադրություն է դարձվել միջնադարյան շինարվեստի առանձնահատուկ տեխնիկային՝ «մեդիս» կոչվող շարվածքին: Նրանում պատը բաղկացած է իրար զուգահեռ երկու քարե շարքերից, որոնց միայն արտաքին կողմերն են տաշված, և միջնորմային լիցքից՝ բաղկացած մանր քարերից և կրաբետոնից: Թեև հնում չեն եղել «մեդիսի» ուղղակի նախօրինակներ, սակայն գոյություն են ունեցել նույնատիպ շինարարական սկզբունքներ, որոնք զարգացել են ժամանակի ընթացքում և փոփոխվել նոր տեխնոլոգիաների ներդրման պայմաններում: Նմանատիպ՝ երկու շարք կոպտատաշ քարերից և խճի ու կավի լիցքից բաղկացած հիմնապատերի կառուցման սկզբունքը լայնորեն կիրառվել է ուրարտացիների կողմից մ.թ.ա. I հազ. առաջին կեսին: Եռաշերտ շարվածքը պահպանվել է Հայաստանում նաև աքեմենյան գերիշխանության շրջանում՝ մ.թ.ա. V-IV դդ., ապա շարունակել է կիրառվել անտիկ կառույցներում:

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2009-08-10

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան