Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2009

Volume:

1

Number:

1

ISSN:

0320-8117

Official URL:


Title:

Բարդ ստորադասական նախադասության ոճական արժեքը Հ. Թումանյանի պոեմներում

Other title:

Стилистическое значение сложноподчиненного предложения в поэмах Ов. Туманяна. Stylistic Meaning of the Complex Sentence in Hovh. Tumanyan’s Poems.

Creator:

Լ. Հ. Հայրապետյան

Subject:

Philology; Linguistics ; Language and Literature

Uncontrolled Keywords:

Айрапетян Л. Г. ; Hayrapetyan L. G.

Coverage:

188-192

Abstract:

Сложноподчиненные предложения придают особую стилистическую окраску поэзии Ов. Туманяна, в частности его поэмам, создавая присущую ему языковую систему, являющуюся отражением своеобразного лингвомышления поэта. В пяти поэмах Туманяна (“Ануш”, “Взятие крепости Тмка”, “Маро” и т. д.) число сложноподчиненных предложений достигает 52, что вовсе не нарушает стилистики поэта.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2009-04-14

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան