Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2009

Volume:

vol. 1

Number:

1

ISSN:

0320-8117

Title:

Օտար պատմաբանները Օսմանյան կայսրության ոչ մահմեդականների սոցիալ-տնտեսական կյանքի մասին (XVII-XVIII դդ.)

Other title:

Иностранные историки о социально-экономической жизни немусульманских народов Османской империи (XVII-XVIII вв.). Foreign Historians on Social-Economical Life of Non-Muslim People of the Ottoman Empire (the 17th – 18th cent.)

Creator:

Մ. Ա. Բրուտյան

Subject:

History ; D History

Uncontrolled Keywords:

Брутян М. А. ; Brutyan M. A.

Coverage:

14-19

Abstract:

Вопрос о социально-экономической жизни немусульманских народов в Осмaнской империи по-разному трактовался разными историками. Некоторые историки, к примеру, С. Кочаш, Э. Урас, Т. Озал и другие реформы турецких султанов рассматривают как проявление милосердия к немусульманским народам. По мнению этих авторов, представители немусульманских народов в Османской империи жили в более благоприятных условиях, чем турки у себя на родине. Одним из спорных и трагических реалий было девширме: набор детей в ряды янычар либо флот, взамен выплаты налогов. Турецкая историография пытается представить, что христиане приветствовали девширме. Ряд европейских историков (С. Шоу, Убичини и др.) принимают на веру подобные фальсификации турецких историков.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2009-04-14

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան