Object structure

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2008

Volume:

vol. 3

Number:

3

ISSN:

0320-8117

Title:

Վարկանշումը` որպես ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության համալիր գնահատման միջոց

Other title:

Рейтинг как комплексный метод оценки финансовой стабильности страховых компаний. Rating as a Complex Method of Estimation of Insurance Companies’ Financial Stability.

Creator:

Ա. Ս. Հակոբյան

Subject:

Finance ; Economic Theory ; H Social Sciences

Uncontrolled Keywords:

Акопян А. С. ; Hakobyan A. S.

Coverage:

121-129

Abstract:

Современный страховой рынок характеризуется значительным числом страховых компаний, предлагающих идентичные страховые продукты по объему страхового обеспечения. Поэтому при заключении страхового договора страхователь выбирает не столько предлагаемый продукт, сколько страховую компанию. При этом еще одной важной особенностью страхового рынка на современном этапе развития является отсутствие какой-либо объективной информации о финансовом положении того или иного страховщика.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2008-12-16

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան