Object structure

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2007

Volume:

vol. 2

Number:

2

ISSN:

0320-8117

Title:

Система социальной защиты в зарубежных странах, СНГ и России

Other title:

Սոցիալական պաշտպանվածության համակարգը արտասահմանյան երկրներում, ԱՊՀ-ում և Ռուսաստանում: System of Social Defence in Foreign Countries, CIS and Russia

Creator:

А. В. Погосян

Subject:

Sociology ; H Social Sciences ; Economic Theory ; HV Social pathology; Social and public welfare

Uncontrolled Keywords:

Պողոսյան Ա. Վ. ; Poghosian A. V.

Coverage:

193-203

Abstract:

«Սոցիալական պաշտպանվածություն» և «սոցիալական ապահովություն» հասկացությունները էությամբ մոտ են, բայց ամենևին էլ նույնը չեն: Սոցիալական պաշտպանվածության գլխավոր նպատակը անհատին դժվարին կենսական կացության մեջ անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալն է: «Սոցիալական պետություն» եզրը ենթադրում է հավասար իրավունքների և պարտականությունների առկայությունը յուրաքանչյուր անհատի համար՝ անկախ ազգությունից, իսկ դա հնարավոր չէ, եթե պետությունում ծաղկում է ազգայնական տրամադրվածությունը, ինչը խարխլում է սոցիալական պետության հիմքերը:

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2007-08-15

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան