Object structure

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2007

Volume:

vol. 2

Number:

2

ISSN:

0320-8117

Title:

Развитие туризма и роль государства в формировании положительного имиджа Армении

Other title:

Զբոսաշրջության զարգացումը և պետության դերը Հայաստանի դրական պատկերի ձևավորման գործում: Development of Tourism and Role of the Government in the Formation of Positive Image of Armenia.

Creator:

Н. И. Кеворкова

Subject:

Geography; Anthropology; Recreation ; Political Science ; Recreation; Leisure ; J Political Science

Uncontrolled Keywords:

Կևորկովա Ն. Ի. ; Kevorkova N. I.

Coverage:

152-159

Abstract:

Երկրի հրապուրիչ պատկերի ստեղծումը զբոսաշրջության զարգացման կարևորագույն սկզբունքներից է, որով որոշվում են համաշխարհային շուկայում տվյալ պետության տեղն ու դերը: Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ են հստակ ձևակերպված և պաշտոնապես խրախուսվող ազգային գաղափար, պետական քաղաքականություն, որ հիմնված են գիտության տարբեր բնագավառներում աշխատող գիտնականների կատարած գիտական հետազոտությունների և դրանցից բխող գործնական հանձնարարականների վրա:

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2007-08-15

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան