Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2007

Volume:

2

Number:

2

ISSN:

0320-8117

Title:

Художественное произведение как фактор социально-культурного бытия

Other title:

Գեղարվեստական ստեղծագործությունը` իբրև սոցիալ- մշակութային կացության գործոն։ Work of Art as a Factor of Social-Cultural Existence.

Creator:

Ж. А. Вартанова

Subject:

Literature ; Language and Literature

Uncontrolled Keywords:

Վարտանովա Ժ.Ա. ; Vartanova Zh.A.

Coverage:

55-62

Abstract:

Գեղարվեստական ստեղծագործությունը երկխոսություն է ընթերցողի, հանդիսատեսի և ունկնդրի հետ: Դա այնպիսի երկխոսություն է, որի մասնակիցները ներգործում են միմյանց վրա: Գեղարվեստական գործը վերածվում է սոցիալ-մշակութային կացության գործոնի: Գեղարվեստական ստեղծագործությունը նպաստում է մարդու ձևավորմանը և նրա՝ իբրև անհատի ինքնորոշմանը:

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2007-08-15

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան