Object structure

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2001

Volume:

vol. 2

Number:

2

ISSN:

0320-8117

Title:

Отношение армянских общин Ставропольской губернии к первой мировой войне (1914 - 1917 гг.)

Other title:

Ստավրոպոլի նահանգի հայ համայնքները Առաջին Համաշխարհային պատերազմում (1914 - 1917 թթ.): Armenian communities of Stavropol province at First World War (1914-1917).

Creator:

Б. Т. Ованесов

Subject:

World War I ; History ; D History

Uncontrolled Keywords:

Օվանեսով Բ. Տ. ; Оvaոesоv B. T.

Coverage:

121-128

Abstract:

1915թ. հունվարի 1-ի տվյալներով Ստավրոպոլի նահանգում ապրում էին 8,1 հազ. հայեր (նահանգի բնակչության 0,62 %-ր), իսկ Ստավյրոպոլում հայերը կազմում էին 60 հազարանոց բնակչության 2 %-ր: Հայ հասարակայնության ակտիվությունը թափ առավ հատկապես Թուրքիայի՝ Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ մտնելուց հետո: Հայ համայնքների օգնությամբ հոսպիտալներում զգալիորեն ավելացավ մահճակալների թիվը, գնվեցին հսկայական քանակությամբ դեղորայք և վիրակապական նյութեր՝ ինչպես տեղի հոսպիտալների, այնպես էլ ռազմաճակատի համար: Քաղաքացիական մեծ ակտիվություն ցուցաբերեցին հատկապես Սուրբ Խաչ քաղաքի հայերր: Նահանգի հայ բնակչությունը խոշոր նվիրատվություններ արեց հայ փախստականների օգնության ֆոնդին: Բազմաթիվ հայ երիտասարդներ որպես կամավորներ մեկնեցին Կովկասյան ռսւզմաճակատ:

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2001-10-15

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան