Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Date of publication:

1988

Volume:

9

Number:

9

ISSN:

0320-8117

Official URL:


Additional Information:

click here to follow the link

Title:

О семантике орнаментальной композиции на фрагменте коптской ткани из фонда Государственной картинной галереи Армении

Other title:

Հայաստանի պետական պատկերասրահի ֆոնդերում պահվող ղփթական կտորի վրա պատկերված զարդանախշի կոմպոզիցիայի իմաստաբանության մասին։ About the semantics of an ornamental composition on a fragment of a coptian material from the State picture gallery of Armenia.

Creator:

Л. К. Есаян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ՝. Հ․ Գ․ Ինճիկյան (1966-1968) ; Գլխավոր խմբ.՝ Ծ․ Պ․ Աղայան (1969-1972) ; Վ․ Ա․ Միքայելյան (1972-1987) ; Ա․ Ա․ Խառատյան (1988-2017) ; Պ․ Ավետիսյան (2017-)

Subject:

History ; Museums; Collectors and collecting ; D History ; N Fine Arts ; NK Decorative arts; Applied arts; Decoration and ornament

Uncontrolled Keywords:

Եսայան Լ. Կ. Yesayan L. K.

Coverage:

57-64

Abstract:

Հայաստանի պետական պատկերասրահի ֆոնդերում պահվող ղփթական կտորի վրա պատկերված զարդանախշի կոմպոզիցիայի իմաստաբանական վերծանումը ապացուցում է դրա ծագումնաբանական կապը հին եգիպտական,հելլենական և հունա-հռոմեական շրջանների արվեստի ու դիցաբանության հետ։ Այս ելակետից զարդանախշի կոմպոզիցիայի վերծանումը հնարավորություն է տալիս լուսաբանելու ղփթական Եգիպտոսի արվեստի ձևավորման որոշ հարցեր։

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1988-11-02

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան