Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Date of publication:

1988

Volume:

9

Number:

9

ISSN:

0320-8117

Official URL:


Additional Information:

click here to follow the link

Title:

Синкретизм и расчлененность в разговорной речи

Other title:

Չտարբերակվածությունը և մասնատվածությունը խոսակցական լեզվում։ Syncretism and dismemberment in colloquial speech.

Creator:

Г. А. Тер-Габриелян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ՝. Հ․ Գ․ Ինճիկյան (1966-1968) ; Գլխավոր խմբ.՝ Ծ․ Պ․ Աղայան (1969-1972) ; Վ․ Ա․ Միքայելյան (1972-1987) ; Ա․ Ա․ Խառատյան (1988-2017) ; Պ․ Ավետիսյան (2017-)

Subject:

Philology; Linguistics ; Language and Literature

Uncontrolled Keywords:

Տեր-Գաբրիելյան Գ. Ա. ; Ter-Gabrielian G. A.

Coverage:

65-70

Abstract:

Խոսակցական լեզուն որպես համակարգ ուսումնասիրող լեզվաբանական ուղղության կողմից չտարբերակվածությունը և մասնատվածությունը համարվում են այդ համակարգի հիմնական հատկություններ։ Սակայն երբ խոսակցական և գրական լեզուները դիտարկվում են փոխադարձ կապի մեջ, պարզ է դառնում, որ չտարբերակվածությունը ոչ միայն խոսակցական, այլև ընդհանրապես լեզվի բնութագրական հատկություններից է։ Դա ընդհանուր է լեզվի բոլոր դրսևորումների համար, մինչդեռ մասնատվելու այս կամ այն միտումը այն է, ինչ տարբերում է միմյանցից խոսակցական և գրական լեզուները։

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1988-11-02

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան