Object structure

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

1988

Volume:

vol. 4

Number:

4

ISSN:

0320-8117

Title:

Армяно-византийские отношения в период заключения армяно-арабского договора

Other title:

Հայ-բյուզանդական հարաբերությունները հայ-արաբական պայմանագրի կնքման ժամանակաշրջանում։ The Armenian—Byzantine relations in the period of conclusion of the Armenian—Arabian treaty.

Creator:

Эдуард Даниелян

Subject:

Medieval History ; History ; Political Science ; D History ; J Political Science

Uncontrolled Keywords:

Դանիելյան Էդուարդ ; Danielian Eduard

Coverage:

21-32

Abstract:

VII դ. կեսերին՝ Սասանյան պետության անկումից հետո, քաղաքական անկախության և տարածքային ամբողջականության վերականգնման ուղիով ընթացող Հայաստանն իր արտաքին քաղաքական հարաբերությունները պետք է կառուցեր, ելնելով միջազգային քաղաքականության այն միտումներից, որոնք թելադրվում էին նվաճող տերությունների (Բյուզանդական կայսրության և Արաբական խալիֆայության) հակամարտությամբ։ Հայոց կառավարող շրջանները Թեոդորոս Ռշտունու գլխավորությամբ պետք է արտաքին քաղաքականության այնպիսի գիծ մշակեին, որը երկիրը փրկեր կործանումից։

Publisher:

Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1988-05-12

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան