Object structure

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների=Herald of the Social Sciences=Вестник общественных наук

Date of publication:

1982

Volume:

3

Number:

3

ISSN:

0320-8117

Official URL:


Additional Information:

click here to follow the link

Title:

О создании и деятельности Армянской секции бакинской организации РСДРП (1906—1908 гг.)

Other title:

ՌՍԴԲԿ Բաքվի կազմակերպության հայկական սեկցիայի ստեղծման և գործունեության մասին (1906-1908 թթ.)։ About the creation and the activities of the Armenian section of the Baku RSDWP organization (1906—1908).

Creator:

Николай Макеев

Contributor(s):

Պատ․ խմբ՝. Հ․ Գ․ Ինճիկյան (1966-1968) ; Գլխավոր խմբ.՝ Ծ․ Պ․ Աղայան (1969-1972) ; Վ․ Ա․ Միքայելյան (1972-1987) ; Ա․ Ա․ Խառատյան (1988-2017) ; Պ․ Ավետիսյան (2017-)

Subject:

History ; Political Science ; D History ; J Political Science ; JPP Political Parties

Uncontrolled Keywords:

Մակեև Նիկոլայ ; Makeev Nikolai

Coverage:

3-13

Abstract:

Փաստական նյութերի վերլուծությամբ, որոնց մեծագույն մասը գիտական շրջանառության մեջ է դրվում առաջին անգամ, քննվում է ՌՍԴԲԿ Բաքվի կազմակերպության հայկական սեկցիաի ստեղծման և բազմակողմանի գորցունեության պատմությունը՝ ռուսական առաջին հեղափոխության և ստոլիպինյան ռեակցիայի տարիներին։

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1982-03-26

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/410

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան