Object structure

Journal or Publication Title:

Գավառի պետական համալսարան․ Գիտական հոդվածների ժողովածու = Сборник научных статей Гаварского государственного университета = Collection of Scientific Articles of Gavar State University

Date of publication:

2018

Number:

5

ISSN:

1829-4480

Official URL:


Additional Information:

Harutyunyan H. M., Saghatelyan M. L.

Title:

Երևանի նահանգի գյուղատնտեսությունն ըստ 1899թ. վիճակագրական տփալների

Other title:

The agriculture of Yerevan province according to 1899 statistical data ; Сельское хозяйство Эриванской губернии по статистическим данным за 1899 г.

Creator:

Հարությունյան, Հ. Մ. ; Սաղաթելյան, Մ. Լ.

Subject:

Գյուղատնտեսություն ; Անասնապահություն ; Վիճակագրություն

Uncontrolled Keywords:

Երևանի նահանգ ; հողագործություն ; հացահատիկի մշակություն ; բամբակագործություն ; բրնձագործություն ; ծխախոտագործություն

Coverage:

189-202

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

hy

General note:

Ժողովածուն նվիրված է ԳՊՀ հիմնադիր-ռեկտոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի ծննդյան 90-ամյակին

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան