Object structure

Journal or Publication Title:

Գավառի պետական համալսարան․ Գիտական հոդվածների ժողովածու = Сборник научных статей Гаварского государственного университета = Collection of Scientific Articles of Gavar State University

Date of publication:

2019

Number:

6

ISSN:

1829-4480

Official URL:


Additional Information:

Սարգսյան Ռուզաննա, Գրիգորյան Աննա, Саркисян Рузанна, Григорян Анна

Title:

Paper Dictionaries vs Online Dictionaries in an English Language Class: Results of the Experimental Teaching

Other title:

Թղթային և առցանց բառարանների կիրառումն անգլերենի ուսումնառության ընթացքում, փորձարարական դասավանդման արդյունքները ; Использование бумажных и онлайн словарей на уроке английского языка:результаты экспериментального обучения

Creator:

Sargsyan, Ruzanna ; Grigoryan, Anna

Subject:

Online dictionaries ; Teaching methodology

Uncontrolled Keywords:

English as a foreign language (EFL) ; English language learning (ELL) ; online translation tools

Coverage:

311-319

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

en

General note:

ժողովածուն նվիրված է Հայաստանի առաջին Հանրապետության 100-ամյակին և Գավառի պետական համալսարանի հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանին

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան