Object structure

Journal or Publication Title:

Գավառի պետական համալսարան․ Գիտական հոդվածների ժողովածու = Сборник научных статей Гаварского государственного университета = Collection of Scientific Articles of Gavar State University

Date of publication:

2019

Number:

6

ISSN:

1829-4480

Official URL:


Additional Information:

Սարգսյան Ռուզաննա, Սարգսյան Գայանե, Sargsyan Ruzanna, Sargsyan Gayane

Title:

К вопросу об уровне языковой подготовки студентов, обучающихся на факультетах/отделениях русской филологии в вузах РА

Other title:

ՀՀ բուհերի ռուս բանասիրության ֆակուլտետների և բաժինների ուսանողների լեզվական պատրաստվածության մակարդակի շուրջ ; On the Issue of Language Proficiency Level of Students at the Faculties/Departments of Russian Philology in Armenian HEIs

Creator:

Саркисян, Рузанна ; Саркисян, Гаяне

Subject:

Русский язык в Армении

Uncontrolled Keywords:

уровень языковой подготовки студентов ; подготовка русистов в Армении

Coverage:

280-287

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

ru

General note:

ժողովածուն նվիրված է Հայաստանի առաջին Հանրապետության 100-ամյակին և Գավառի պետական համալսարանի հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանին

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան