Object structure

Journal or Publication Title:

Գավառի պետական համալսարան․ Գիտական հոդվածների ժողովածու = Сборник научных статей Гаварского государственного университета = Collection of Scientific Articles of Gavar State University

Date of publication:

2019

Number:

6

ISSN:

1829-4480

Official URL:


Additional Information:

Sargsyan Ruzanna, Սարգսյան Ռուզաննա

Title:

Использование кейс-технологии в контексте проблемного обучения в системе профессиональной подготовки учителей иностранного языка

Other title:

Using Case-study in the Context of Problem Based Learning in the System of Professional Preparation of Foreign Language Teachers ; Պրոբլեմային ուսուցման համատեքստում քեյս տեխնոլոգիայի (իրավիճակային խնդիրների) կիրառումը օտար լեզվի ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստման համակարգում

Creator:

Саркисян, Рузанна

Subject:

Методика иностранного языка

Uncontrolled Keywords:

лингводидактика ; проблемное обучение ; кейс ; ситуативная задача ; метод кейсов ; кейс-метод ; кейс-стади ; кейс-технологии ; профессиональная компетенция

Coverage:

272-279

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

ru

General note:

ժողովածուն նվիրված է Հայաստանի առաջին Հանրապետության 100-ամյակին և Գավառի պետական համալսարանի հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանին

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան