Object structure

Journal or Publication Title:

Գավառի պետական համալսարան․ Գիտական հոդվածների ժողովածու = Сборник научных статей Гаварского государственного университета = Collection of Scientific Articles of Gavar State University

Date of publication:

2019

Number:

6

ISSN:

1829-4480

Official URL:


Additional Information:

Nersisyan Varsik, Нерсисян Варсик

Title:

Նոյան և նոյյան բառերի կազմությունը և գործածությունը հայերենում

Other title:

Formation and Usage of the Words նոյան and նոյյան in the Armenian Language ; Словообразование и употребление слов նոյան и նոյյան в армянском языке

Creator:

Ներսիսյան, Վարսիկ

Subject:

Լեզվաբանություն ; Բառակազմություն

Uncontrolled Keywords:

Նոյ ; նոյյան ; նոյան ; գրաբար ; հոլովում ; լեզվական նորմա ; Արևակ ; գեղարվեստական գրականություն ; ճիշտ ; սխալ

Coverage:

240-245

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

hy

General note:

ժողովածուն նվիրված է Հայաստանի առաջին Հանրապետության 100-ամյակին և Գավառի պետական համալսարանի հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանին

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան