Object structure

Journal or Publication Title:

Գավառի պետական համալսարան․ Գիտական հոդվածների ժողովածու = Сборник научных статей Гаварского государственного университета = Collection of Scientific Articles of Gavar State University

Date of publication:

2019

Number:

6

ISSN:

1829-4480

Official URL:


Additional Information:

Hakobyan Anahit, Акопян Анаит

Title:

Հաշվառման մի շարք հիմնահարցեր արտասահմանյան երկրներում

Other title:

Some Issues of Accounting in the Foreign Countrie ; Некоторые вопросы учета в зарубежных странах

Creator:

Հակոբյան, Անահիտ

Subject:

Տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

հաշվառման մոդել ; հաշվառման տեղեկատվություն ; հաշվառում և հաշվետվություն ; ներդրողներ ; ֆինանսական հաշվառման տվյալներ ; հաշվառման օրենսդրորեն կարգավորում ; հարկագանձում ; շուկայական արժեք ; հաշվառման հիմնարար սկզբունքներ ; միջազգային ստանդարտներ

Coverage:

178-186

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

hy

General note:

ժողովածուն նվիրված է Հայաստանի առաջին Հանրապետության 100-ամյակին և Գավառի պետական համալսարանի հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանին

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան