Object structure

Journal or Publication Title:

Գավառի պետական համալսարան․ Գիտական հոդվածների ժողովածու = Сборник научных статей Гаварского государственного университета = Collection of Scientific Articles of Gavar State University

Date of publication:

2019

Number:

6

ISSN:

1829-4480

Official URL:


Additional Information:

Mkhitaryan Azniv, Torchyan Gevorg, Torchyan Arman, Мхитарян Азнив, Торчян Геворг, Торчян Арман

Title:

N-մեթիլկարբամիդիլխիտոզանի հիման վրա պոլիմերամիներալային սորբենտներ

Other title:

Polymer-mineral Sorbents on the Basis of N-Methylcarbamide Chitosan ; Полимер-минеральные сорбенты на основе N-метилкарбамидилхитозана

Creator:

Մխիթարյան, Ազնիվ ; Թոռչյան, Գևորգ ; Թոռչյան, Արման

Subject:

Պոլիմերային քիմիա

Uncontrolled Keywords:

N-մեթիլկարբամիդիլխիտոզան ; պոլիմերամիներալային սորբենտներ ; հոսքաջուր

Coverage:

128-134

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Language:

hy

General note:

ժողովածուն նվիրված է Հայաստանի առաջին Հանրապետության 100-ամյակին և Գավառի պետական համալսարանի հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանին

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան